ARS POETICA

Az ÚjReneszánsz Színházzal olyan színház megteremtése a célunk, amely széles nézőrétegnek játszik izgalmas, értékes, de pozitív értékeket, erkölcsi, etikai mondanivalót is hordozó darabokat, melyek érthetően kommunikálnak, és segítik az embereket egy boldogabb élet megteremtésében.

A művészek és művészetek célja nem lehet más, minthogy akarják az embereket tanítani a szépre és a jóra, bármilyen is a világ körülöttük.

Tapasztalataink szerint ma az ilyen előadások igencsak kivesztek a színházak műsor-palettájáról.

Ha egy színház közönségdarabokat játszik, akkor főként az előadás külsőséges megoldásai kerülnek előtérbe, és nem a mondanivaló. Másfajta színházakat figyelve pedig egy „művész” színházban találjuk magunkat, ahol olyan mértékben intellektuális magasságokban lebegő előadásokat láthatunk, melyek tíz percen belül meggyőznek minket arról, hogy mi, nézők igen messze állunk a művészettől, és azon rétegtől, amely ezeket a szellemi magasságokat „érti”. Ezen előadások jellemzően az érthetetlen, kiismerhetetlen filozófiai gondolatokon, a „nem érdemes élni” gondolatkörön, az érthetetlen történeteken és szereplőkön, a szerintük kiismerhetetlen emberi természeten, a XXI. század káoszának felmutatásán, nem pedig a megoldásán, a jó és rossz jellemek nem tisztázásán alapulnak.

Mi is volt eredetileg a színjátszás funkciója? A kezdetek kezdetén a játszók a templomokban példabeszédek történeteit játszották el, tanítva a népet a helyes, ésszerű és az Isteneknek tetsző élet megteremtésére. Ha a görög tragédiákra gondolok, akkor egy adott erkölcsi, etikai probléma felvetésével foglalkoztak, annak ésszerű megoldásával, az „Istenek” helyeslésének vagy rosszallásának adtak hangot, és pozitív, katartikus felismerésig vitték a nézőt. Így a néző a színházban olyan segítséget kapott, amellyel sokkal jobban tudott boldogulni a hétköznapokban, és másoknak is tudott segíteni.

Hitvallásunk szerint a színjátszásnak ma is ez a célja. A művészeteknek újra felelősséget kell vállalniuk az emberekért.

A művészek felelősek azért, hogy az emberek etikája, és erkölcsei fejlődjenek. Felelősek az egész országban tapasztalható romló morális helyzetért.

Az ÚjReneszánsz Színház nem stílusában, inkább gondolkodásmódjában szeretné a nagy elődök munkásságát folytatni. A reneszánsz szó újjászületést jelent, ennek megfelelően színházunk a kultúra és az ember nagyságát hirdeti a butaság, civilizálatlanság és a sötét középkor ellenében.

Trömböczky Péter
ÚjReneszánsz Színház alapító

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail
FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail